Archive for the ‘Dhanusha’ Category

होली: एक अनुभव

– इन्द्रेश ठाकुर

होली शब्द सुन्ने बित्तिकै बचपनका ती दिनहरू आँखा अगाडि नाच्न थाल्दछन् जहाँ उमङ्ग, उत्साह हुने गर्थ्यो, जहाँ खुशी हुने गर्थ्यो र जहाँ आफ्नोपनको आभाष हुने गर्थ्यो। कस्तो दिन हुन्थ्यो, कस्तो जमाना हुन्थ्यो र कस्तो उत्साह हुन्थ्यो होली खेल्नुको। एका बिहानै हामी केटाकेटीहरूको टोली बनाएर घर-घर जान्थ्यौं।

(more…)